Thủ thuật: Nếu muốn tìm kiếm các thông tin khác khi đi máy bay, bạn hãy gõ tìm trên Google: Traveltop + thông tin bạn cần biết.

Pin lithium, pin con thỏ có được mang lên máy bay không?

Các vật dụng mang lên máy bay điều bị kiểm soát, nhất là các vật dụng dễ cháy nổ và các loại pin như: pin lithium hay pin con thỏ là những loại hành lý xếp vào dạng dễ bị cháy nổ và hạn chế mang lên máy bay. Bạn cần hiểu rõ ràng chúng bị hạn chế tức bạn có thể mang lên máy bay nhưng với số lượng nhỏ theo quy định và pin phải có công suất đúng theo quy định của hãng.

Đối với pin lithium:

*Mỗi pin phải được bảo vệ riêng để tránh bị kích hoạt

Watt hours (Wh) = Amp hours (Ah) x Voltage (V)

(VD: Trên pin ghi 860mAh, 3.7V thì công suất của pin là 0.86 Ah x 3.7V = 3,2wh

Tất cả pin và thiết bị được vận chuyển phải sử dụng cho mục đích cá nhân (không phải để bán hoặc phân phối bởi nhà phân phối).

Đối với pin con thỏ bạn có thể tham khảo bài viết này

Lưu ý:

Danh mục