Traveltop luôn trân trọng sự tin tưởng của khách hàng khi sử dụng các dịch vụ online đặt vé máy bay, khách sạn, visa, bảo hiểm. Vì thế, chúng tôi những người quản trị và xây dựng webiste Traveltop sẽ giữ gìn bảo vệ sự riêng tư với những thông tin mà khách hàng đã cung cấp.

Chính sách an toàn và bảo mật này áp dụng cho tất cả các dịch vụ của chúng tôi, được lấy thông qua hệ thống website.

Thông tin chúng tôi thu thập

Những dữ liệu cá nhân chúng tôi có được từ quý khách hàng cung cấp khi sử dụng website. Các dữ liệu cá nhân bao gồm tên, số điện thoại, email hoặc thẻ tín dụng trong quá trình quý khách thanh toán trực tuyến. Chúng tôi còn thu thập các thông tin định danh  không mang tính cá nhân, đó là những thông tin có thể được liên kết với dữ liệu cá nhân, bao gồm tên đăng nhập, ID và mật khẩu, các ưu tiên tìm kiếm liên quan đến những tìm kiếm cụ thể.

Bảo vệ dữ liệu khách hàng

Để ngăn chặn các truy cập trái phép hay thông tin bị lộ, chúng tôi áp dụng những kỹ thuật bảo mật kết  hợp với quy trình chuẩn được kiểm tra và cập nhật thường xuyên để bảo vệ dữ liệu cá nhân nhầm bảo vệ dữ liệu cá nhân không bị hủy hoại một cách vô tình hoặc phi pháp, bị mất, thay đổi một cách vô tình, bị tiết lộ ra bên ngoài và truy cập trái phép.

Cách thức sử dụng thông tin có được từ khách hàng

Chúng tôi sử dụng những dữ liệu thông tin cá nhân, thông tin khác được thu thập thông qua website để cung cấp cho khách hàng những sản phẩm dịch vụ theo yêu cầu, xây dựng nâng cấp website với nhiều tính năng dễ sử dụng hơn, dùng để liên hệ với khách để cung cấp các dịch vụ của chúng tôi. Điều này bao gồm các yêu cầu mua nhanh hơn, hỗ trợ khách hàng, thông báo kịp thời về cách dịch vụ mới và các chương trình khuyến mãi. Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng các dữ liệu cá nhân để liên hệ với khách hàng với mục đích tham khảo về chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khi sử dụng webiste Traveltop.vn,cung cấp thông tin về các chương trình khuyến mãi cho khách hàng với tư cách người dùng wbesite khi quý khách đã đồng ý nhận những thông tin này. Nếu quý khách không thích và không muốn nhận những  thông tin hay chương trình khuyến mãi, quý khách có thể chọn không nhận bằng cách liên hệ lại với Traveltop.

Chia sẻ dữ liệu cá nhân

Traveltop có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của khách hàng với bên thứ 3 mà chúng tôi hợp tác hoặc thuê để thay mặt chúng tôi thực hiện các dịch vụ như lưu trữ website, phân tích dữ liệu, tiếp thụ sản phẩm, xử lý các giao dịch tín dụng. Tất cả các bên thứ 3 này đều phải bắt buộc duy trì tính an toàn và bảo mật dữ liệu cá nhân và chỉ được xử lý dữ liệu cá nhân theo hướng dẫn của chúng tôi.

Trong một số trường hợp, Traveltop có thể yêu cầu khách hàng thực hiện giao dịch trực tiếp với bên thứ 3 để sử dụng dịch vụ, hoặc khi quý khách sử dụng website để đặt phòng khách sạn hay để nhận sản phẩm hoặc dịch vụ khác.  Chúng tôi có thể cung cấp dữ liệu cá nhân cho khách sạn hoặc bên thứ 3 có liên quan.

Traveltop sẽ cung cấp dữ liệu cá nhân của khách hàng cho các cơ quan pháp luật để bảo vệ bản thân liên quan đến trách nhiệm pháp lý. Các dữ liệu cá nhân này sẽ được sử dụng như để làm chứng tại tòa án, đáp ứng các quy trình pháp lý, các yêu cầu về pháp lý của nhân viên thi hành pháp luật,hoặc theo các yêu cầu khác nhầm tuân thủ luật pháp hiện hành. Ngoài ra, chúng tôi sẽ cung cấp dữ liệu cá nhân trong trường hợp để đáp ứng yêu cầu của người mua liên quan đến bất kỳ việc mua bán, bàn giao nào, hoặc chuyển nhượng một phần hay toàn bộ cơ sở kinh doanh hoặc công ty chúng tôi.

Chúng tôi sẽ có thể tiết lộ dữ liệu khách hành để thi hành hoặc áp dụng các khoản, điều kiện cho sản phẩm và dịch vụ  của chúng tôi, để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Traveltop, người dùng của chúng tôi hoặc các đối tượng khác.

Trong những trường hợp được mô tả ở trên, người nhận dữ liệu cá nhân có thể thuộc một hệ thống pháp luật không cung cấp không cung cấp mức độ bảo vệ dữ liệu tương đối với luật pháp của đất nước của quý khách

Chính sách về cookie

Để phục vụ nhanh chóng và chất lượng, website Traveltop sử dụng công nghệ Cookie. Đây là những phần mã nhỏ, thường sẽ được lưu trữ trên ổ cứng máy tính người dùng. Chúng cho phép một website  tự “tùy chỉnh” cho mỗi người dùng bằng cách ghi nhớ thông tin về việc truy cập website của người dùng. Cookie có thể lưu trữ thông tin, bao gồm IP, các dữ liệu điều hướng, thông tin về máy chủ, thời gian truyền dữ liệu, ưu tiên của người dùng, địa chỉ Email và mật khẩu cần thiết để truy cập website. Phần “trợ giúp” trên thanh công cụ của hầu hết trình duyệt sẽ cho quý khách biết cách ngăn trình duyệt chấp nhận cookie mới hoặc cách định cấu hình trình duyệt để nó loại bỏ tất cả cookie. Khi quý khách vô hiệu hóa cookie, quý khách có thể không truy cập được những tính năng quan trọng của website này và khi đó việc sử dụng website có thể bị hạn chế. Cookie dùng trên website này liên quan đến dữ liệu cá nhân người dùng.

Cách thức để truy cập và thay đổi dữ liệu thông tin cá nhân:

Nếu quý khách muốn cập nhật bất kỳ dữ liệu cá nhân đã cung cấp từ trước, hoặc muốn thực hiện bất kỳ truy cập, sữa chữa, xóa, hoặc quyền phản đối sử xử lý dữ liệu mà quý khách có thể theo luật pháp hiện hành, vui lòng liên hệ lại với chúng tôi. Để bảo vệ quyền riêng tư và sự an toàn của quý khách, chúng tôi sẽ xác minh danh tính quý khách khi truy cập hoặc thay đổi dữ liệu cá nhân.