Visa K1 Mỹ là gì?

Visa K1 là visa cho phép hôn phu/hôn thê người nước ngoài được nhập cảnh vào Hoa Kỳ và kết hôn với người bảo lãnh là công dân Mỹ trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Sau khi kết hơn, đương đơn sẽ đến sở di trú và nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) … Đọc tiếp Visa K1 Mỹ là gì?