Visa C3-91 Hàn Quốc là gì?

Visa Hàn Quốc C3-91 là loại visa ngắn hạn cho những ai muốn du lịch tại Hàn Quốc dưới 90 ngày. Visa C3 được nhiều người xin cấp vì thủ tục dễ dàng, hồ sơ đơn giản và thời gian cấp nhanh hơn. Loại visa này thích hợp với những ai có ý định lưu … Đọc tiếp Visa C3-91 Hàn Quốc là gì?