Phí xuất vé máy bay là gì?

Vé máy bay thường bị thính theo nhiều loại thuế phí khác nhau như: như VAT,  thuế sân bay,  phí quản trị hệ thống, phí soi chiếu an ninh, phí thanh toán. Tất cả những loại thuế phí này đều do người mua vé chi trả và chúng được cộng vào giá vé khi thanh … Đọc tiếp Phí xuất vé máy bay là gì?